Duhovnost

Bog, materija, nematerija, prostor, energija i vrijeme (3)

Prošli nastavak sam završio sa pozdravom i porukom ljubavi. To sam uradio jer je ljubav način komunikacije među živim bićima ljudima, životinjama i biljkama. Bog nam je poslao ljubav kao alat međusobne komunikacije i načina življenje uopće. Prema tome ljubav nikad nije suvišna. Netkome reći prijatelju, dušo , zlato , srce, brate , sestro nije patetično pretjerivanje kako neki ljudi misle. Bog je podario živim bićima i druge načine komunikacije , razmišljanje , rad , mir, govor, zvuk, knjigu, rat itd. Dobro ste pročitali , rat dolazi od Boga. Postao sam već dosadan u svom stavu da nas Bog usavršava kroz život. Bog nas usavršava i kroz mir i kroz rat. Odnos mira prema ratu vremenski je 20 prema 1. Da pojasnim, to znači 20 godina mira pa jedna godina rata u prosjeku. U Europi je bilo najviše ratova a Europa je i pored toga najrazvijenija. Pola Azije i pola Afrike želi emigrirati u Europu. To je neprihvatljivo jer je Europa i pored mnogobrojnih ratova najnaseljeniji kontinent. Prema tome ljudi treba da žive u Aziji i Africi a Europa im treba pomagati da bolje žive. Energija je alat koji koristi Bog. Bog nije čikica koji nas gleda sa neba šta radimo da li lažemo, masturbiramo, krademo ili psujemo. Bog je demokrata i voli nas i ne želi od nas stvarati mašine već slobodna bića koji biraju svoje djelovanje i odgovaraju za svoje postupke. Svjetlost je alat koji koristi Bog. Toplota je energija. Bog skladišti nemateriju u crnim rupama, energiju u zvijezdama a materiju u planetama. Logično je da Bog osobno stanuje na nekoj planeti. Već sam rekao da nemateriju čovjek slabije poznaje od materije. To treba uvijek i stalno isticati da bi se znanstvenici energično i strastveno bacili na izučavanje nematerije. Osobina nematerije je prostor. I materija zauzima prostor. TuContinue reading

Duhovnost

Bog, materija, nematerija, prostor, energija i vrijeme (2)

Da rezimiram: B = bog M = materija N = nematerija I = ideja E = energija P = proces Z = prostor m = masa c = brzina . Namjerno ne stavljam da je c brzina svjetlosti već općenito brzina. Brzina je osobina procesa prožimanja materije i nematerije. Brzina svjetlosti je brzina , brzina zrakoplova je brzina, brzina automobila je brzina, brzina životinje je brzina i brzina razvoja biljke je brzina. I masa je možda relativna a ne samo vrijeme. Masa možda zavisi od gravitacije i drugih sila . E sada moram objasniti šta je sila ali ću to ostaviti za moj treći nastavak. Zašto Ajnštajn stavlja brzinu na kvadrat ? Zbog čega i koje dokaze daje ? U ovom svom drugom nastavku pozabavit ću se čovjekom. Čovjek je živo biće isto kao životinje i biljke. Sklad je materije i nematerije ali je taj sklad vremenski ograničen. Pošto je vrijeme relativno i život je relativan. Završava se i duša se odvaja od tijela. Bog usavršava čovjeka kroz život. Bog usavršava i životinje i biljke. Kada život završi materijalni dio čovjeka ne ostaje isti već se pretvara u humus. Kosti traju duže ali i one se na kraju poslije dugo vremena pretvaraju u humus. Neki biolozi smatraju da je i humus živ. Tu tvrdnju treba razmatrati oprezno jer mikroorganizmi , crvi i kukci jesu živi ali nije u humusu sve živo. Šta je sa dušom? Odvaja se od tijela i odlazi negdje. Svećenici govore da duše odlaze u raj ili pakao a za takvu tvrdnju ne daju dokaze. Prijatno je čuti da duše naših najmilijih odlaze u raj. Duše su nematerijalne a da li ostaju u istom obliku kao što su bile u tijelu veliko je pitanje na koje ne mogu dati odgovor. Možda ostaju u istom obliku a moždaContinue reading

Duhovnost

Bog , materija, nematerija, prostor, energija i vrijeme (1) Hipoteza postojanja

Evo da pokušam napisati svoja razmišljanja o ovim pojmovima a i drugim glavnim pojmovima postojanja. Mislioci materijalisti su smatrali da su Bog i materija isto i stavljali su znak jednakosti. Ovo je točka gdje se susreću religija i materijalizam.Mislioci idealisti su smatrali da je prvo postojala ideja pa je iz ideje nastalo sve ostalo. Oni su između Boga i ideje stavljali znak jednakosti. Mislioci su filozofi, fizičari, kemičari, inženjeri, pisci, slikari i svi oni koji su razmišljali i pisali o postojanju, Bogu, svemiru i života. Materijalisti misle B=M a idealisti misle B=I gdje su B=Bog , M=materija i I=ideja. Ja mislim da je Bog=Materija+Nematerija. Ne volim nemateriju nazivati antimaterijom je nematerija nije nešto protiv materije ili razara materiju kako neki misle. Možda materija i nematerija surađuju, nalaze se u skladu ili se prepliću u postojanju. Ja mislim da je B=M+N gdje je N nematerija. Znači Bog je sklad materije i nematerije. Čovjek je sklon da iste pojmove naziva različitim imenima zbog neznanja. Zato ću ja privremeno staviti znak jednakosti između nematerije i ideje . Znači I=N . Nemam dokaza za ovu tvrdnju i zbog toga ovu formulu nazivam privremenom. Ljudi mnogo bolje poznaju materiju nego nemateriju. Albert Einstein je postavio formulu E=mc². U ovoj formuli E=energija , m=masa a c=brzina svjetlosti. Postavljam pitanje zašto je uzeo brzinu svjetlosti. Brzina svjetlosti je najveća brzina koju poznaje čovjek. Postoje i druge brzine. Šta je s njima? Šta je energija? Einstein ne definira energiju a ja jedino što znam je da Bog drži energiju u zvijezdama kao što je naše Sunce. Iz tih nebeskih tijela energija se širi u prostor. Opet ću postaviti privremenu formulu. Mislim da je energija isto što i nematerija. Znači E=N . Obrazloženje je isto. Čovjek iz neznanja iste stvari naziva različitim imenima. Einsteinovu formulu E=mc² odbacujem kao netočnu.Continue reading

Duhovnost

Šta su to anđeli?

Ja mislim da su to vanzemaljci koje šalje Bog da nam pomažu. Naravno to su ljudi sa planete na kojoj je visoko razvijene civilizacija tako da mogu se spustiti na planetu Zemlju bez problema i u tajnosti. Zašto u tajnosti? Zbog toga što bi ceremonijalno javno spuštanje izazvalo pometnju na Zemlji i to bi izazvalo strah i mnogi bi ljudi izgubili život a matrijalna šteta bi bila ogromna. Bolje je pomoći ljudima u tajnosti bez velike pompe i uspostaviti kontakt sa jednim čovjekom sa planete Zemlje. Ako bi taj čovjek rekao da je uspostavio kontakt sa vanzemaljcima strpali bi ga u ludnicu do kraja života. Zbog toga taj čovjek mudro šuti , daje informacije anđelima i pomaže im u njihovoj misiji.

Duhovnost

Čovjek je nesavršen

Čovjek koji živi na planeti Zemlji je nesavršen, a Bog nas usavršava kroz život. Nemojte se ljutiti na ljude koji nešto vam učine nažao iz neznanja. Ljutite se samo na ljude koji učine nešto namjerno. I nemojte živjeti u prošlosti već u sadašnjosti. Za budućnost se ne brinite, Bog brine o našoj budućnosti taj plemeniti Gospodin koji brine o nama čak kad i ne vjerujemo u njega i čak kad ga psujemo. On je divan plemeniti Gospodin koji nas voli.