Bog , materija, nematerija, prostor, energija i vrijeme (1) Hipoteza postojanja

Evo da pokušam napisati svoja razmišljanja o ovim pojmovima a i drugim glavnim pojmovima postojanja.
Mislioci materijalisti su smatrali da su Bog i materija isto i stavljali su znak jednakosti. Ovo je točka gdje se susreću religija i materijalizam.Mislioci idealisti su smatrali da je prvo postojala ideja pa je iz ideje nastalo sve ostalo. Oni su između Boga i ideje stavljali znak jednakosti. Mislioci su filozofi, fizičari, kemičari, inženjeri, pisci, slikari i svi oni koji su razmišljali i pisali o postojanju, Bogu, svemiru i života.
Materijalisti misle B=M a idealisti misle B=I gdje su B=Bog , M=materija i I=ideja.
Ja mislim da je Bog=Materija+Nematerija. Ne volim nemateriju nazivati antimaterijom je nematerija nije nešto protiv materije ili razara materiju kako neki misle. Možda materija i nematerija surađuju, nalaze se u skladu ili se prepliću u postojanju. Ja mislim da je B=M+N gdje je N nematerija. Znači Bog je sklad materije i nematerije.
Čovjek je sklon da iste pojmove naziva različitim imenima zbog neznanja. Zato ću ja privremeno staviti znak jednakosti između nematerije i ideje . Znači I=N . Nemam dokaza za ovu tvrdnju i zbog toga ovu formulu nazivam privremenom. Ljudi mnogo bolje poznaju materiju nego nemateriju.
Albert Einstein je postavio formulu E=mc². U ovoj formuli E=energija , m=masa a c=brzina svjetlosti. Postavljam pitanje zašto je uzeo brzinu svjetlosti. Brzina svjetlosti je najveća brzina koju poznaje čovjek. Postoje i druge brzine. Šta je s njima?
Šta je energija? Einstein ne definira energiju a ja jedino što znam je da Bog drži energiju u zvijezdama kao što je naše Sunce. Iz tih nebeskih tijela energija se širi u prostor. Opet ću postaviti privremenu formulu. Mislim da je energija isto što i nematerija. Znači E=N . Obrazloženje je isto. Čovjek iz neznanja iste stvari naziva različitim imenima. Einsteinovu formulu E=mc² odbacujem kao netočnu.
Slažem se sa Einsteinom da je vrijeme relativno. Materija i nematerija se prožimaju i to se zove proces ili vrijeme . Proces može biti brži i sporiji pa tako i vrijem može proticati brže ili sporije i relativno je. P=V gdje je P=proces a V= vrijeme.
A šta je prostor? Materija zauzima prostor naprimjer kamen zauzima prostor. Čovjek zauzima prostor , automobil zauzima prostor. Opet privremeno stavljam znak jednakosti Materija=Prostor odnosno M=P. Ponestalo mi je slova jer sam P koristio za proces. Zato ću za prostor koristiti termin zapremina odnosno slovo Z. Znači privremeno M=Z gdje je M=matrija a Z=prostor.
Stavio sam puno znakova jednakosti a to je bilo neophodno da netko uradi. Sada nastupa vrijeme za proučavanje nematerije odnosno antimaterije kako se danas često naziva. Svi znanstvenici u svijetu treba da se bace na proučavanje nematerije jer o njoj čovjek jako malo zna.
Namjerno neću da duljim ovaj članak jer sam postavio osnovu postojanja . Osnove postojanja treba objasniti na jednostavan način , da svi razumiju. Druge pojmove ću takođe razmatrati u nastavcima.
Ovo su privremene tvrdnje koje treba dokazati. Sve što sam ovdje napisao može se nazvati „HIPOTEZOM POSTOJANJA“.

Leave a Reply