Bog, materija, nematerija, prostor, energija i vrijeme (2)

Da rezimiram:
B = bog
M = materija
N = nematerija
I = ideja
E = energija
P = proces
Z = prostor
m = masa
c = brzina .
Namjerno ne stavljam da je c brzina svjetlosti već općenito brzina. Brzina je osobina procesa prožimanja materije i nematerije. Brzina svjetlosti je brzina , brzina zrakoplova je brzina, brzina automobila je brzina, brzina životinje je brzina i brzina razvoja biljke je brzina.
I masa je možda relativna a ne samo vrijeme. Masa možda zavisi od gravitacije i drugih sila . E sada moram objasniti šta je sila ali ću to ostaviti za moj treći nastavak.
Zašto Ajnštajn stavlja brzinu na kvadrat ? Zbog čega i koje dokaze daje ?
U ovom svom drugom nastavku pozabavit ću se čovjekom. Čovjek je živo biće isto kao životinje i biljke. Sklad je materije i nematerije ali je taj sklad vremenski ograničen. Pošto je vrijeme relativno i život je relativan. Završava se i duša se odvaja od tijela. Bog usavršava čovjeka kroz život. Bog usavršava i životinje i biljke. Kada život završi materijalni dio čovjeka ne ostaje isti već se pretvara u humus. Kosti traju duže ali i one se na kraju poslije dugo vremena pretvaraju u humus. Neki biolozi smatraju da je i humus živ. Tu tvrdnju treba razmatrati oprezno jer mikroorganizmi , crvi i kukci jesu živi ali nije u humusu sve živo.
Šta je sa dušom? Odvaja se od tijela i odlazi negdje. Svećenici govore da duše odlaze u raj ili pakao a za takvu tvrdnju ne daju dokaze. Prijatno je čuti da duše naših najmilijih odlaze u raj. Duše su nematerijalne a da li ostaju u istom obliku kao što su bile u tijelu veliko je pitanje na koje ne mogu dati odgovor. Možda ostaju u istom obliku a možda i ne. Oblici materije su razni i logična je pretpostavka da su oblici nematerije razni. Čovjek to ne zna ali Bog sigurno zna. BOG ZNA .
U ovom drugom svom nastavku „HIPOTEZE POSTOJANJA“ pokušao sam objasniti šta je duša . Tvrdim da je duša nematerija i u životu se prožima sa materijom . Prema tome nema dušu samo živ čovjek već dušu ima i živa životinja i živa biljka.
Osnovne formule postojanja moraju biti jednostavne i kao što vidite stavio sam mnoge znakove jednakosti kao što sam već napisao u svom prvom nastavku. Šta je sa složenijim formulama postojanja objasnit ću u slijedećim nastavcima.
Dragi čitaoci koji ovo čitate budite mi sretni u životu i puno vas pozdravljam i grlim.

Leave a Reply