Bog, materija, nematerija, prostor, energija i vrijeme (3)

Prošli nastavak sam završio sa pozdravom i porukom ljubavi. To sam uradio jer je ljubav način komunikacije među živim bićima ljudima, životinjama i biljkama. Bog nam je poslao ljubav kao alat međusobne komunikacije i načina življenje uopće. Prema tome ljubav nikad nije suvišna. Netkome reći prijatelju, dušo , zlato , srce, brate , sestro nije patetično pretjerivanje kako neki ljudi misle.
Bog je podario živim bićima i druge načine komunikacije , razmišljanje , rad , mir, govor, zvuk, knjigu, rat itd.
Dobro ste pročitali , rat dolazi od Boga. Postao sam već dosadan u svom stavu da nas Bog usavršava kroz život. Bog nas usavršava i kroz mir i kroz rat. Odnos mira prema ratu vremenski je 20 prema 1. Da pojasnim, to znači 20 godina mira pa jedna godina rata u prosjeku. U Europi je bilo najviše ratova a Europa je i pored toga najrazvijenija. Pola Azije i pola Afrike želi emigrirati u Europu. To je neprihvatljivo jer je Europa i pored mnogobrojnih ratova najnaseljeniji kontinent. Prema tome ljudi treba da žive u Aziji i Africi a Europa im treba pomagati da bolje žive.
Energija je alat koji koristi Bog. Bog nije čikica koji nas gleda sa neba šta radimo da li lažemo, masturbiramo, krademo ili psujemo. Bog je demokrata i voli nas i ne želi od nas stvarati mašine već slobodna bića koji biraju svoje djelovanje i odgovaraju za svoje postupke. Svjetlost je alat koji koristi Bog. Toplota je energija.
Bog skladišti nemateriju u crnim rupama, energiju u zvijezdama a materiju u planetama. Logično je da Bog osobno stanuje na nekoj planeti. Već sam rekao da nemateriju čovjek slabije poznaje od materije. To treba uvijek i stalno isticati da bi se znanstvenici energično i strastveno bacili na izučavanje nematerije. Osobina nematerije je prostor. I materija zauzima prostor. Tu sam se zapetljao oko prostora kao pile u kučine. Šta je prostor ne znam. Sklon sam da vjerujem da je i prostor relativan kao i vrijeme i povezan sa raznim procesima ali nemam dokaza za to.
Šta je sila? Bez energije nema sile. Bez materije nema sile. Bez nematerije nema sile. Opet sam se zapetljao. Sila i energija bi mogle biti božije alatke kojom dizajnira živi svijet koji sastoji se od kombinacije materije, nematerije .
Ovo je treći i zadnji nastavak moje „HIPOTEZE POSTOJANJA“. Osnovne postavke postojanja trebaju biti jednostavne i kratke. Trudio sam se da ova moja hipoteza bude takva.

Leave a Reply