Beograde grade

1

Serbus Beograde grade moj ,
zdravo grade bijeli , topli ,
Ružica je tu živjela život svoj ,
pjegava , plava u crvenoj rekli .

Ponos grade ti si , zna se ,
noći tvoje se plave ,
Terazije te krase
iznad Dunava i Save .

Kratka suknja Ružicina ,
u glavi mojoj od rana ,
šetali smo često do kina ,
i sve do Kalemegdana .

Mislio sam da ću biti pjevac ,
sanjario sam u tmini ,
koka ode u Kragujevac ,
u skrivenoj tišini .