Bosno moja

1
Gdje si sada Bosno moja , gdje je sevdah tvoj ,
koja je sada sudba tvoja , gdje su prela i veselja ,
ima li još teferiča i dobrih lepinja ,
na Baš čaršiji , u Doboju ili Brodu mome ?

Ima li još lijepih cura , gdje su nasmijani momci ,
ima li još uskih sokaka , momačkih povika i šala ,
djevojačkih uzdaha i pjesme , gdje su bistri potoci ,
gdje su kiseljaci , pleteni plotovi i šljive ranke ?

Prodaju li se licitarska srca na derventskom vašaru ,
pjevaju li braća Begić u šatoru uz šargije ,
gdje su livade zelene , pjevaju li još čobanice ,
uz goveda , ovce , ukraj šumarka pored Ukrine ?

U šeheru dole sevdalinka se čuje ,
Kolo igra , dukati na curama zveče ,
Bosno moja nek se harmonika i smijeh čuje
neka pjesma vesela , narodna , svuda odjekuje !