Buka grada

english

12

Ljudi žure , velike zgrade zaklanjaju sunce ,
žvake na pločnicima , prljavi parkovi ,
najezda pikavaca , križarski pohod buke .
Šta tražim ? Masa gmiže , gledaju kineske krpice .

Vrište žute ženske vlasi , karmin dreči ,
nabusiti mladići pljuju i psuju .
Zadrigla masna lica sa izrazom gađenja ,
grane platana se čude , dernjava .

Najlonske vrećice i tašne se šetaju ,
Trulo voće , miris čevapčića ,
daj deset s lukom viču .

Daj meni kapučino , urlam ,
utegnuta konobarica ne čuje ,
gledam njenu mišićavu stražnjicu .