Čelična mašina

3

Sve je isto kao i lani ,
zašto ideš zamišljen čovječe ?
Udes tvoj nije ništa novo ,
i stari tvoji su bili ponekad očajni .

Nekada su jurile čelične parne mašine ,
ljudi su ih tjerali ponosni ,
dobri majstori su ih održavali ,
a predjeli ih toplo pozdravljali .

Putovali su i mahali vojnici ,
snaše u narodnoj nošnji,
seljaci sa korpama su gurali ,
gospodu u cilindrima i leptir mašnama .

Stajao sam u avliji , katkada na pendžeru ,
tužan je ovaj utorak , tužni su mnogi tjedni ,
ne daj se čovječe da te tuga svlada .
Tužno stoje čelične mašine na sporednom kolosjeku .

Hoću da plešem valcer sa ljepoticom ,
snažnom čeličnom mašinom koja dahće .
Pomisli na cvijet pored pruge , pomisli na ustreptalu ševu ,
svi hoće da te razvesele hej , tužni čovječe .