Hej Ćiro

9

Kad je Ćiro čuvo ovce , izgubio neke novce .
Leži Ćiro pokraj bare pa mekeće kao jare .
Stoji Ćiro kraj tarabe , brkovima plaši žabe .
Hej Ćiro šta to sviraš , nemoj da nerviraš .

Nosi Ćiro obramicu , gore vezo maramicu .
Sjedi Ćiro pije pivo , pjesme pjeva , nek je živo .
Spava Ćiro pred hambarom , pokrio se sa šubarom .
Hej Ćiro šta to sviraš , nemoj da nerviraš .

Kad se Ćiro oženio , ćup rakije je popio .
Plače Ćiro iza plota , balu vune krišom mota .
Sjedi Ćiro na vrh sijena pa urliče ko hijena .
Hej Ćiro šta to sviraš , nemoj da nerviraš .

Kad je Ćiro sreo vepra , petama je dao vjetra .
Kad je Ćiro steko sina , popio je bure vina .
Kad je Ćiru sreo Petar , prozvo ga je jebivjetar .
Hej Ćiro šta to sviraš , nemoj da nerviraš .

Poslano na natječaj „Senje i meteori 2015“ u Varaždin 14.08.2015