Crno vino

9

Hladno crno vino ,
zdravo žeđi moja ,
gledam se kako se ljeskaš ,
tisuću vatri u tebi se krije .

Crne oči kao crno vino ,
tako su duboke i bistre ,
zar je moguće to ,
da će se jednog dana ugasiti .

Zapjevaj pjesmu stari druže ,
raspuklim glasom od duhana i vina ,
Zapjevaću i ja iz sveg glasa ,
Pjevam tebi lijepa ženo .

Ti si moja tajna ljubav ,
To pokušavam kriti ,
Pijani pjesnik u noći
Pjeva o tajnoj ljubavi .