Da zna zora

english

12

Drvo šumi , slavuj pjeva ,
stani malo , spavaj goro ,
draga sanja , bajna djeva ,
oj ti bijela zoro !

Blage riječi , milovanja ,
vjetar pjeva , tiho , sporo ,
spokojni smo , sve je sanja ,
oj ti bijela zoro !

Vrijeme teče , tiho noći ,
noć je ova prošla skoro ,
i život će ovaj proći ,
oj ti bijela zoro !

U daljini zora polako ,
danu bijeli , nisi moro ,
sve prolazi , sjetno , lako ,
oj ti bijela zoro !