Dalmacija

english

2

Bijeli kamen , modro more ,
masline tu rastu svuda ,
crno vino , bijele zore
a brodica hita , kuda ?

Miris bora , tovara frka ,
hej čovječe , teška muka ,
težačka je žuljna ruka ,
a mišica čvrsta , mrka .

Tovar reva , teško mu je ,
stavili mu teško breme ,
more tuče , tijesno mu je ,
bijeli kamen trpi , stenje .

Ribar plovi , muka mu je ,
plovidba je ova gadna ,
ribe nema , preša mu je ,
dječica su doma gladna .