Divni dani

13

Dolazi opet dan ,
živ sam , hvala dragom gospodu ,
divan je ovaj dan ,
čak i kišu volim .

Volim sunce , volim zrak ,
živim za sljedeći tren ,
ti si kraj mene cvijete moj ,
ovdje nalazim spokoj svoj .

Otišle su laste ,
vratiti će se opet ,
potok bistri čeka negdje mene ,
cvate crvena ruža u vrtu mom .

Proći će jednom divni dani ,
doći će neki tmurni dani ,
iskra života će prestati jednom ,
donesi ruže na moj grob , ponekad .