Dobar večer

english

12

Dobar večer dobri ljudi , primate li prijatelje ?
Neka vam sve zdravo bilo u radosti i veselju ,
da bi svi bili radosni u ovoj godini ,
radost nek vas prati , pjesma i zadovoljstvo .

Večer je došla , došli i mi , dobar večer domaćine ,
neka ti gorica rodila , neka ti šuma listala ,
neka ti žita klasala , neka ti se marva plodila ,
da bi te djeca slušala , domaćica dikom zvala .

Daj vina gospodar , da se napijemo i zapjevamo ,
da se veselimo i kolo zaigramo ,
neka podvrisnemo dobrom susjedu na radost ,
dušmaninu tvome i zlim vješticama na žalost .

Daj dobre rakije gospodar , daj mesa i kruha ,
blago ti zdravo bilo , ovce , svinje , goveda i živina ,
i dječica muška , ženska , pa da se okumimo ,
ljubav , nek te prati , nek se sa ognjišta dim vije .