Golube moj

12

Hej šta radiš na krovu , o čemu misliš sada ,
o golubici ljupkoj , o golubićima svojim ?
zavidim ti što letiš i ja bih poletio s tobom
golube moj , krilo uz krilo , tako bi bilo !

Gledaš me a ne znam što smjeraš a meni se misli roje ,
misli se moje premeću , okreću i godine broje .
golube moj dragi , šta mogu sa mojom pameću ?
Golube moj , krilo uz krilo , tako bi bilo !

Vrtiš se gore i gučeš , golube dragi moj ,
šta ti to meni poručuješ , ne znam o čemu govoriš ,
vraćaš se uvijek kući , sigurno voliš svoj dom .
Golube moj , krilo uz krilo , tako bi bilo !

Znam da ti nije uvijek sjajno . Da li voliš mene ?
Možda puno tražim golube hitri moj ,
hranim te , pazim te , ponosim se tobom .
Golube moj , krilo uz krilo , tako bi bilo !