Iluzija

3

Iluzija- moja domovina ,
moja ravna Posavina ,
stiglo pismo iz daljina ,
kušam čašu gorkog vina .

Ostajem li , pusta htijenja ,
ipak ću poći , talasi tuge ,
začuđen sam od rođenja ,
ne podnosim noći duge .

Zvuci dugi , prede tuga ,
zavist urla oko tebe ,
iluzija moja druga ,
pazi da te ne ogrebe .

Novo doba – komedija ,
staro doba – fantazija ,
sve ponekad tragedija ,
život taj je ironija .