Italija mi je dugovala četiri koke i pijevca

english

15

Pored željezničke pruge vijugala je makadamska cesta . Cesta je bila izlokana od vojnih vozila a kada padne kiša rupe na cesti su bile pune vode . Magle su se ponekad pojavljivale u jesen 1944 godine . Željezničkom prugom išli su vlakovi vučeni veselim malim uskotračnim lokomotivama . U jarugama pored ceste djeca su ponekad ganjali krpenjaču . Oko kuća bile su bašte koje su obrađivale uglavnom domaćice .
Saveznici su bombardirali često a ljudi iz Novog Sela su bježali ispod jedne strme obale kraj rijeke Ukrine . Izvan sela od Ukrine pružale su se svuda livade zelene .
Njemci su bili tu a kao njihovi zarobljenici Talijani . Ja sam bio rahitičan a vjerojatno znate kako sam izgledao , velika glava i tanke noge . Otac nabavlja koke i pjevca radi bolje ishrane . Pjevac je nabavljen kako je govorio jer i među kokama treba starješina . Talijani su preko dana popravljali njemačke vojne kamione a preko noći su posjećivali kokošinjac . Problem se pojavio , koke nestaju , možda su gladni a i mi smo . Sa Talijanima razgovarati nije bilo moguće jer talijanski nitko nije znao . Njemački je otac znao ali Njemci su tada nadmeni bili . Ono što jest nisu krali koke .
Ispod kamiona zarobljenici pjevaju punim glasom preko cijelog dana . Pjesme su lijepe nema šta a najviše „ O sole mio ” i „ Santa Lučija ” . Svi su naučili i ja sam naučio iako mi je samo tri godine . Moji kažu da su se najeli pohanog kokošijeg mesa pa su zadovoljni . Pjevali su i naši seljaci , po dva mladića jarana zagrljeni u dva glasa iz vlaka : „ Oj curice kud ćemo na prelo u Koraće il u Novo Selo ” a cure odgovaraju „ Lolo moja gdi je kuća tvoja , druga , treća u selu najveća ” . Bilo je i zadirkivanja : „ Aoj Pejo ala si na glasu da ti guske po tavanu pasu ” . Predratni žandari nisu bili popularni a ova pjesma se mogla odnositi i na ove koji su tada nosili čizme : „ Pobili se opanak i čizma u Koraću kad je bila krizma ” .
Bilo je tu i prkosa a neka zaustave vlak momci su govorili . Njemci nisu zaustavljali vlakove jer su imali preča posla kako da zaustave poraz koji je bio na vidiku .
Uglavnom ako vas zanima problem krađe koka moj otac je rješio ovako . Nabavio je ručnu bombu i kad je došla noć i koke opet počele kokodakati a psi lajati upalio je svjetlo pokazao i čak odšarafio bombu i počeo vikati . Talijani su odmah sve razumjeli i razbježali se a što je važno nisu više dolazili .
Italija mi ne duguje ništa . Platili su mi koke svojom arijom i mediteranskom radošću . Donijeli su u naš kraj miris mora , soli i duh sunca . Naučio sam od njih da treba kad treba pustiti glas .