Jorgovani

english

8

Jorgovani u daljini stoje , skrivaju boje svoje ,
sve nade moje ostaše u sijenu tamo , odoše ,
Žarko sunce prehodi , ševa pjeva , pada , odhodi .
Mali cvjet crveni , malina na usni , sve su to pusti sni .

Ograda , grm maleni , mala česma se presijava .
Tražim plavi smiraj , jorgovane moj zeleni ,
javi se šapatom meni , druže dragi sneni .
Šta traži lipa , dunjica moja , ostajte mi s Bogom .

Žuta piramida šalje mi poruku važnu ,
bistru vodu zelenu traži , zove .
Oblaci sivi , ne miješajte se u tu ljubav .
Neka poteče potok maleni , kapi rose se skrivaju .

Odžače crni šta tražiš tu , možda u očima blistavi sjaj ,
ali te dočeka tužna ptica , nemir u očima , avaj .
Krošnjo lipe prestani šutjeti ,
šta hoćeš , zahvalio sam ti se za ovaj dan .