Kosac

english

17

Jutarnji je muk , mjesec gleda blijed ,
sunce se rađa , ptice već pjevaju ,
oblak leti , zmija šišti , ljudi nema tu ,
došao je Rade što kosi livade .

Makovi crveni a maslačak žut ,
sunce grije , srpanjski dnevi ,
cvrčci cvrče , ševa pjeva , nikog nema tu ,
tu je samo Rade što kosi livade .

Oprosti mi ljulje , oprosti mi vijuče ,
ponovo ćeš rasti , Perava je gladna ,
čelo znojno , usta suha , ljudi nema tu ,
tu je samo Rade što kosi livade .

Dođi vamo Rade potok grgolji ,
sjedni malo , sjena dobra , podnevni je muk ,
legni malo , vremena nemam , nitkog nema tu ,
tu je samo Rade što kosi livade .

Noćca pala , vuk urliče ,
sova hukće , leđa bole ,
mjesec gleda žut , ljudi nema tu ,
tvrdo spava Rade što kosi livade .