Ljubav moja

english

1

Prašna cesta , noge bose ,
vrelo sunce , svježe noći ,
sjajne oči , crne kose ,
ljubav moja neće proći .

Gdje je sada moja nada ,
mladost naša puna snova .
mala moja gdje si sada ,
tebe traži pjesma ova .

Bez poljupca , riječi šture ,
sjećanje blijedi , pogled plah ,
izbijaju noćne ure ,
tajna noći , zaustavljen dah .

Stisak ruku , duša čedna ,
bijela cesta , gore duga ,
dodir tijela , suza jedna ,
šetnja duga , sjajna pruga .