Mala ruža

english

12

Lijepa moja ružo ,
u vrtu mome procvala ,
sretan sam , da si tu ,
sreću čine male stvari .

Uljepšavaš mi dan ,
crvena , nježna ružo ,
ništa se nije promijenilo ,
ljudi žure svojim poslom .

A ti cvateš i mirišiš ,
hvala tebi mali cvijete ,
negdje plače napušten pas .

Svi te gledaju bez zlobe ,
grlica mala pije vodu ,
orah moj čuva stražu .