Moj otac

english

17

Proljeće došlo , zelena mlaka , djetinjstvo cijelo ,
žabe pjevaju pjesmu ljubavnu u ždrilu ,
drveni plotovi , glad , repa za jelo ,
otac na fronti , smiraj u majčinom krilu .

Otišao si davno , prošlo vrijeme , riječi stale ,
tuga samo željan sam tvojih riječi ,
trebaju mi tvoji savjeti , tvoje šale ,
treba mi brižni pogled tvoj , tko to priječi ?

Ostali su pusti kolodvori , lokomotive ljepotice ,
vagoni klokotavi , željezni puti sinji ,
sniježne zime , vijavice , ušutile ptice ,
pusti hladni peroni crvena svijetla u daljini .

Tvornički dimnjaci se dime , radnici garava lica ,
proleteri , inteligencija , zrakoplovi crtaju dugu ,
sijač u polju , odmora nema , negdje pjeva ptica ,
Šamac-Sarajevo to je naša meta , završiti prugu .

Bicikl tvoj naglancani , podmazani , sjaji ,
skretnice štekću , brklje svijetle i pjevaju na glas ,
sedamdeset i dva dana , moje srce nešto taji ,
mi gradimo prugu , pruga gradi nas .