Molitva za ptice

english

4

Obraćam vam se Gospode za sve ptice velike i male ,
molim za sve ove godine za sve ptice koje su ostale ,
i za sve one koje su otišle na dugi opasan put ,
za sve ptice koje su ostale i otišle .

Neke nisu mogle jer nisu snažne , došle jesenje magle ,
ostale su jadne , došle su kiše hladne ,
došli zimski dani , vjetrovi snažni i snijeg debeli ,
ostale su jadne , snuždene , ozeble , gladne .

Kruh im ostavljam na terasi i slanine na kori ,
da mogu da čvokaju pomalo , ne mogu jesti kruh samo .
Hvala vam što ste ostale , uljepšavate mi život ,
vi ste moje društvo , neka puše vjetar gadno .

Skromno stoje na mom orahu . Gledam ih kroz prozor ,
Perje našešurile , hladno je , snijeg je pokrio sve , sivo je nebo .
Šta rade one koje su otišle , da li su sretno stigle ,
Na obalu Nila u društvo piramida i usnulih faraona ?