O Bože

16

O Bože koji jesi na nebesima ,
skreni pogled svoj na patnje puka našega ,
podrži vapaj naš za slobodom ,
podrži molbu našu za mirom .

Pomogao si mi kad mi je bilo najteže ,
mislio sam da je sve propalo ,
ti si mi poslao nadu ,
ti si mi poslao radost .

Poslao si mi pjesmu ,
ti si more u mojoj duši ,
govoriš mi preko svetog Duha ,
šalješ mi milog anđela .

Čuvam uspomene ,
molim se tebi dragi Gospode ,
ti si svjetlost , ti si spas ,
ti si knjiga , ti si težnja .