Oj ti nebo visoko

17

Visoko si nebo , nisi uvijek dobro ,
nisi uvijek plavo , ima li mene tamo ,
ili sam zalutao na putevima prašnjavim ,
pustinjska sam deva izgubljena .

Ima li mene u noći , ima li mene danju ,
ima li mene na salašu ili se krijem u šašu ,
kočije nemam , konja nemam , samo umorne noge ,
imam ruke koje se sklapaju i mole .

Stvor sam božji , vjeđe mi se sklapaju ,
pjevam pjesmu nade , ova noć je tamna ,
na zoru mislim , mislim na tebe Isuse i nadam se ,
Nazarećanine , svijetlost ti si u svemiru .

Oj ti nebo visoko , hajde da se pomirimo ,
nisam vuk , nisam orao , ne grizem i ne letim visoko ,
ponizan sam mali čovjek , koji luta ovim planetom ,
Bože moj dragi uzdam se u tebe i molim ti se .