On na križu

1

Nazarećanin na križu pati .
Zašto ljudi ?
Drvodelja visi na križu , krvari .
Sprečite ako ste ljudi !
Htio je da bude kralj .
Kakav kralj . šta je vama !
Govorio je o ljubavi među svim ljudima .
Zašto vam to smeta ?

Borio se za siromahe .
Bogataši zar nemate dosta ?
Zalagao se za pravdu prema ženama .
Zar to nisu naše majke ?
Isus gore gol , osramoćen .
Zar se i vi niste goli rodili ?
Borio se za pravdu .
Je li nepravda bolja ?

Borio se za istinu .
Vi ste možda za laž ?
Isus na križu umire .
Da li ste zbog toga radosni ?
Njega skidaju sa križa i pokapaju .
Zašto tome kličete ?
Pravednik odlazi na nebo .
Sad mu ne možete ništa .