Poljubac tvoj

english

text-divider-300x50

Srećo moja nenadana , crna noći tajanstvena ,
zadružni dom , park s klupama u noći ,
jablani se njišu , čudno je sve ,
ti u tami , crna tašnica , samo oči tvoje sjaje .

Poljubac tvoj žestoki , tako si vitka i lijepa ,
hoću da budem uz tebe , da budemo jedno ,
parfin tvoj pariški , opojni , crne oči tvoje ,
anđeo moj kraj mene , ili sanjam samo to .

Još se sjećam tvoga glasa , trska na vjetru se talasa ,
i duša moja se talasa , sve je moglo biti drukčije ,
ravnica nije zaboravljena , tiski cvijet i kanali , trava ,
ni poljubac tvoj topli strasni , ni fazani , ni prepelice .

Svoga sam anđela pustio da odleti , crna zemlja će sve izliječiti ,
sjećaš li se još mene ili možda pomisliš na tu daleku godinu ,
mogu li se spojiti naša usta ili je to nemoguće ,
volio sam te , znaj , eto kažem ti sada , kad nisam znao tada .

Daleka godina tanko je sjećanje , ja se sjećam ,
sjeća li se još netko , jablani da , jer se tužno povijaju ,
drago mi je da živiš i dišeš , iako se možda ne sjećaš ,
jesi li još lijepa i bi li me poznala ako bi se sreli ?