Ruža mladosti

12

Uvela je ruža moje mladosti ,
bilo je mnogo ruža ,
tiho si me ispratila ,
na rastanku zagrlila .

Nisi slutila da je to zadnji put ,
poljubio sam te na rastanku ,
nikada te nisam zaboravio ,
mislim često na taj dan .

Mnoge su ruže uvele,
prošla je mladost rana ,
otišli su mnogi dani .

Cvijetovi mladosti uveli su ,
tvoj glas mi je u sjećanju ,
tvoje oči i tvoj stas .