Sumorne misli

11

Šta donose novi dani ?
Dolazi njihovo vrijeme ,
evo stiže vrijeme mutno ,
kuca na vrata doba zlobe .

Igračka sam , znam šta me čeka ,
lutak sam u njihovim rukama ,
dosadan sam svojim mirom ,
škrt sam u pohvalama .

Ljubav njima ne treba ,
oni se mole sotoni ,
uživaju u mržnji svojoj .

Mećem crni povez na oči ,
tako otaljavam ovaj sumorni život ,
životarim od danas do sutra .