Tražim sreću

text-divider-300x50

Opet tuđa postelja , spavam al često se budim .
Novi mirisi , meni strani , opet sam nekuda pošao .
Stalno nešto tražim , tražim sreću , tražim ljubav .
Tražim mladost , tražim zdravlje , prebirem po uspomenama .

Što će biti sa svim tim mojim uspomenama ,
Kada me više ne bude bilo ? Nisu važne nikome ni sada ,
a kamo li poslije . Nisu važne gorke suze , nisu važna sjećanja ,
kome je to još potrebno ? Neću više da se trudim oko toga .

Jedno davno zvono , jedan davni pisak lokomotive ,
nikom više nisu važni osim meni , zadrži to u sebi
i potisni u zaborav , iako smo to nekad slušali zajedno .
Bilo je tada to važno , a sada tkoga to zanima .

Puno je poraza bilo , podizao sam se i borio .
Slušao jutarnje sviranje tvoje na glasoviru .
To me je podizalo da znaš a porazi su zaboravljani .
Bježao sam od golih zidova i napuštenih starih gradina .

Još uvijek tražim sreću , hladovina je bila rijetka .
Znoj je lio sa mene , trešnja slatka je bila daleko .
Srebreno jezero još dalje , divna jela i kolači nisu tu ,
Biserni izvor studene vode , duge skaline i ograde preko ….