Tvoja haljina crvena

3

Baš sam lud i mlad ,
zurim na tvoj treći kat ,
još volim te i sad ,
kasno je , al neću spat .

Ljulja se bijeli grad ,
okreće se cijeli svijet ,
gledam te kako prolaziš sad ,
ti si jedan lijepi cvijet .

Njiše se tvoja haljina crvena ,
titraji životnog tijeka ,
smiješiš se kao da si snena ,

Pozivaš me rukom ,
ti si žena plahovita rijeka ,
posrćem i prilazim ti trkom .